Καθορίστε τον σκοπό και τους στόχους της ιστοσελίδας σας

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη λειτουργία και τους στόχους της ιστοσελίδας πριν ξεκινήσει η διαδικασία κατασκευής της. Ένας σαφώς καθορισμένος σκοπός και ένα σύνολο στόχων μπορούν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του ιστότοπου, να εγγυηθούν ότι ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών και τελικά να συμβάλουν στην επιτυχία του.

Ως digital agency, η κατανόηση της επιχείρησης και του κοινού του πελάτη είναι ένα από τα πρώτα βήματα για να τον βοηθήσουμε να καθορίσει τον σκοπό και τους στόχους του. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη λήψη στοιχείων σχετικά με το πελατολόγιο του πελάτη, τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς και την εξέταση των ιστοσελίδων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εντοπιστούν οι ακριβείς απαιτήσεις και τα προβλήματα του κοινού που μπορεί να αντιμετωπίσει ο ιστότοπος, μόλις επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη κατανόηση της επιχείρησης και του κοινού της.

Στη συνέχεια, πρέπει να καθορίσουμε τους πρωταρχικούς στόχους για την ιστοσελίδα. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι χρονικά προσδιορισμένοι, ουσιαστικοί, σαφείς, μετρήσιμοι και εφικτοί. Για παράδειγμα, η δημιουργία leads και η αύξηση των εσόδων μπορεί να είναι τυπικοί στόχοι για έναν επιχειρηματικό ιστότοπο. Άλλοι στόχοι μπορεί να είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την επιχείρηση και τις προσφορές της, η αύξηση της αναγνωρισιμότητας του brand ή η δημιουργία μιας διαδικτυακής κοινότητας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες που πρέπει να διαθέτει η ιστοσελίδα προκειμένου να εκπληρώσει αυτούς τους στόχους θα πρέπει να προσδιοριστούν αφού καθοριστούν οι στόχοι. Για παράδειγμα, ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρειάζεται μια φόρμα επικοινωνίας ή ένα κουμπί call-to-action αν ο στόχος είναι η δημιουργία leads. Μπορεί να χρειάζεται έναν κατάλογο προϊόντων ή υπηρεσιών και αναλυτικές σελίδες προϊόντων ή υπηρεσιών εάν ο στόχος είναι να μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.

Είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν υπόψη τυχόν ιδιαίτεροι περιορισμοί ή δεσμεύσεις που μπορεί να υπάρχουν για τον ιστότοπο. Αυτό μπορεί να αφορά οικονομικούς περιορισμούς, περιορισμούς χρονοδιαγράμματος ή συγκεκριμένες τεχνολογικές προδιαγραφές. Η έγκαιρη εξέταση αυτών των περιορισμών μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι όλες οι ανάγκες θα ικανοποιηθούν, ενώ παράλληλα το έργο θα παραμείνει εντός του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος.

Ο καθορισμός μιας στρατηγικής για τη μέτρηση της επιτυχίας του δικτυακού τόπου είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η δημιουργία analytics για την παρακολούθηση σημαντικών μετρήσεων όπως η επισκεψιμότητα του ιστότοπου, ο ρυθμός μετατροπής και η αφοσίωση των χρηστών. Βοηθάμε τους πελάτες μας να κατανοήσουν τις επιδόσεις του ιστοτόπου τους και να εντοπίσουν σημεία για βελτίωση, παρακολουθώντας συχνά αυτούς τους δείκτες.

Ως digital agency, αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να κατανοήσετε αυτούς τους στόχους, γι’ αυτό σας προσφέρουμε καθοδήγηση για να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε τη διαδικασία και να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα για την ψηφιακή σας παρουσία.