Η επισκευή πλοίων είναι μια από τις κύριες δραστηριότητες της DYNAMIC. Στα 32 χρόνια ιστορίας της, η DYNAMIC Co. έχει επισκευάσει εκατοντάδες πλοία διαφόρων ειδών από Ελλάδα, Ρωσία, Νοτιοανατολική Ασία, Ουκρανία, Κύπρο και άλλες χώρες.